Faalangstreductietraining

Wanneer men zich in een angstige situatie bevindt, zal er in het lichaam een sterk verhoogde activiteit ontstaan. Dit kan zich uiten in een sneller ademhaling, een bonzend hart, gespannen spieren, een droge mond, klamme handen, misselijkheid, diarree, buikpijn en hoofdpijn. Ik maak gebruik van reflexintergratie om het lichaam en het brein een ‘volwassen’ schrikreflex aan te leren.

In de theorie van Heckhausen staat de wijze waarop leerlingen met succes en mislukking omgaan centraal. Kinderen die veel succeservaringen op doen, blijven meestal succesgemotiveerd. Kinderen die veel mislukte ervaringen opdoen, blijven mislukkingsgemotiveerd. Bij succesgemotiveerde kinderen ziet men toenaderingsgedrag, bij mislukkingsgemotiveerde kinderen zie je vermijdingsgedrag. Mislukkingsgemotiveerde kinderen schrijven hun falen meestal toe aan hun eigen onvermogen, terwijl ze succes toeschrijven aan toeval of eenvoud van de taak. Ik leer het kind de eigen gedachten en gevoelens te beïnvloeden (theorie van Ellis), waardoor het kind gedachten leert om te zetten in andere gedachten die meer kans op succes bieden.

Opgekikkerd
Adres Gegevens

Laurien Vader
Kruiskamplaan 118
1911 LN, Uitgeest

06 - 5596 4632
laurien@beweegenstraal.nl

Privacy Verklaring
Algemene voorwaarden