Jamara

Jamara

De JaMaRa rekenaanpak is voor die kinderen die problemen hebben met getalbegrip, getalinzicht en/of automatiseren. De rekenontwikkeling komt onvoldoende op gang ondanks de extra hulp of het extra oefenen. De volgende kenmerken kun je terugzien.

Het kind:

  • Komt niet tot automatiseren van de plus- en minsommen
  • Blijft de splitsingen t/m 10 lastig vinden en deze worden niet geautomatiseerd.
  • Blijft tellen op de vingers om sommetjes uit te rekenen.
  • Heeft niet het vermogen om de waarde van getallen en hun relaties te begrijpen.
  • Heeft geen inzicht in het tientallig stellig.
  • Houdt moeite met rekenen over het tiental.
  • Blijft getallen spiegelen en omdraaien. (36 wordt 63)
  • Heeft een zwak werkgeheugen. Heeft moeite om eerdere informatie te onthouden en weer te gebruiken bij het verder uitrekenen van de som.
  • Raakt gefrustreerd en/of onzeker van het rekenen.

Bij JaMaRa ga je terug naar het begin van het rekenproces, vanuit daar wordt er gekeken en gewerkt aan een stevige basis. Er wordt aangesloten bij de ontwikkeling van het kind. Eventuele oefeningen gericht op bewegingspatronen en lateralisatie worden ingezet om deze ontwikkeling te ondersteunen. Met het hele lijf en vooral de handen gaat het kind leren rekenen. Op deze manier blijft de rekenontwikkeling concreet en dichtbij het kind. Het ervaren en voelen van de getallen en hoeveelheden zorgt ervoor dat het kind op een concrete en vlotte manier leert rekenen.

Met JaMaRa leert het kind een juiste gestructureerde rekenstrategie toe te passen om tot automatiseren te komen. Er wordt ook gewerkt aan het werkgeheugen en in de rekenstrategie worden ankers aangebracht, wat de rekenaanpak voor het kind structureert. Hierbij worden zo min mogelijk handelingen verricht, om de strategie zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijk te houden.

Adres Gegevens

Laurien Vader
Kruiskamplaan 118
1911 LN, Uitgeest

06 - 5596 4632
laurien@beweegenstraal.nl

Privacy Verklaring
Algemene voorwaarden